Idrottsbladet julnummer 1948

Tillbaka
Tegner Torsten red
56 sidor
Tidning 1948 idrottsbladet no. 146 1/2 illustrerad. Julnummer 1948. Omslag skadat övrigt fin inlaga.

 Pris: 70 kr / 6,8 €