Idrottsbladet julnummer 1961

Tillbaka
Tegner Torsten red.
78 sidor
Tidning idrottsbladet julnummer no 143,5. 1961 illustrerad. skadad baksida

 Pris: 60 kr / 5,8 €