Idrottsbladet julnummer 1958

Tillbaka
Tegner Torsten red
66 sidor
Tidning 1958 idrottsbladet no. 142 1/2 illustrerad.

 Pris: 90 kr / 8,7 €