Idrottsbladet julnummer 1957

Tillbaka
Tegner Torsten red
66 sidor
Tidning 1957 idrottsbladet no. 142 1/2 illustrerad.

 Pris: 90 kr / 8,7 €