Idrottsbladet julnummer 1955

Tillbaka
Tegner Torsten red.
66 sidor
Tidning 1955 idrottsbladet no. 150 1/2 illustrerad.

 Pris: 70 kr / 6,8 €