Svensk Fotboll no.6 1990 VM Italia 90

Tillbaka
Andersson Hans red.
71 sidor
Tidsktift SFF 1990 illustrerad. VM Italia 90, Chocken i Gunua- slutet för Olle Nordin.

 Pris: 80 kr / 7,7 €