Olympiska spelens tidning / The Olympic News 1912

Tillbaka
Bergvall Erik red.
330 sidor/pp.
Klotryggband utan ryggtitelfält (privatbundet). Official organ of the Swedish Olympic Committees 1912 illustrerad. The Olympic News, Nordiskt idrottslif. nr. 1 A. 31 maj + Nr: 32-47 B. 17 juni - 27 juli. 1912, 1+28 häften med 8-12 sidor, Texts in Swedish and English.


 Pris: 6500 kr / 631,1 €